RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Marlena Duda

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Marlena Duda

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych

Prowadząc działalność jako rzeczoznawca majątkowy wykonuję dla swoich klientów wyceny nieruchomości oraz inne opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości. Podstawowym obszarem moich działań jest powiat oświęcimski oraz powiaty sąsiednie, jednakże w indywidualnych przypadkach przyjmuję również zlecenia z terenu całej Polski.

REALIZOWANE USŁUGI

Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, a także do instytucji publicznych. Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7342 nadane przez Ministra Infrastruktury. Moja działalność została objęta ubezpieczeniem OC.

W ramach prowadzonej działalności oferuję wykonanie następujących usług:

wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

wycena nieruchomości lokalowych

(lokale mieszkalne, lokale użytkowe)

wycena budynków komercyjnych

(hal, magazynów, biurowców oraz innych nieruchomości użytkowych)

wycena nieruchomości rolnych, przemysłowych

wycena ograniczonych praw rzeczowych

(służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

inne wyceny związane z rynkiem nieruchomości

DOKUNUJEMY WYCEN M. IN. DLA POTRZEB:

sprzedaży lub nabycia, skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków),

podziału majątku,

zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,

wkładów niepieniężnych do spółek,

przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,

ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,

dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,

odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne,

drogi wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu innych celów szczególnych

Wyróżnia mnie doświadczenie, wiedza, obiektywizm i profesjonalizm.

OPERAT SZACUNKOWY:

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, będących autorskimi opracowaniami w formie pisemnej. Na życzenie klientów udostępniamy wersję elektroniczną.

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia. Koszt wyceny jest uzależniony od specyfiki nieruchomości, rodzaju i charakteru nieruchomości, kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów, konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji oraz celu wyceny.

KONTAKT ZE MNĄ
    Menu